Reševalci

V skupino reševalcev se lahko vključi vsak vodnik, ki ga to delo veseli, je pripravljen na različne izzive, ki ga čakajo, je pripravljen timsko sodelovati, ga ne ovirajo prah, blato, vreme in želi naučiti svojega psa iskati markerje.

Priporočljivo je, da imata vodnik in pes že nekaj izkušenj s poslušnostjo, oz. poznata osnove poslušnosti, da se pes odzove na klic, sledi vodniku in želi sodelovati z njim. Vsekakor pa se šole lahko udeležijo tudi vodniki z mladimi psi in se tekom tečaja naučijo vse potrebne veščine.

Kaj se naučite v šoli za reševalce

  • učenje motorike in premagovanje različnih ovir (mize, gibljiva gred, lestev, tuneli…)
  • kaj je marker in kako poteka delo markerja
  • iskanje markerjev v gozdu, ruševini…
  • vodenje na daljavo
  • različne reševalske veščine (uporaba radijske postaje, kompasa, vrvne tehnike, PP…)

Kako in kdaj poteka šola za reševalce

Šola za reševalce poteka 2x na teden v popoldaneskem času.

Vodniki reševalci organizirajo skupne treninge kjer vadijo in trenirajo različne discipline (1x na teden vadijo poslušnost na poligonu, 1x na teden pa iskanje v gozdu ali na ruševini). Za trening na poligonu se postavijo različne ovire (mize, gibljiva gred, lestev, tunel), za trening iskanja pa se ekipa odpravi na različne terene po Sloveniji (v gozd, na ruševine, deponije, v zapuščene stavbe…).

Vodnik, ki želi postati pravi reševalec, se lahko udeleži tudi tečaja vodniških izpitov in kasneje izpitov s svojim psom različnih stopenj.

Šola za reševalce poteka skozi celo leto.

Tečaj reševalci
Tečaj reševalci
Tečaj reševalci

Prijavi se na tečaj

Podatki o vodniku


Podatki o psu

Spol psa: moškiženski


Na kateri tečaj se prijavljate?

Opišite morebitne težave in posebnosti glede vašega psa.

Biti vodnik psa reševalca je posebno delo. Za usposabljanje je potrebno nameniti veliko prostega časa, truda in veselja, da lahko izšolamo sebe in svojega psa.

Reševalci in njihovi psi opravljajo prostovoljno delo in so na razpolago 24/7. Pomagajo pri iskanju izgubljenih oseb na terenu, v vodi in zasutih oseb v plazovih, ruševinah.