Rally obedience

V rally šolo vabimo vodnike in pse, ki želijo izvajati poslušnost še na malo drugačen način in se pri tem zabavati. V šolo se lahko vključijo mladi in starejši psi različnih pasem.

Priporočljivo je, da vodnik in pes že poznata osnove poslušnosti (sedi, prostor, poleg), da pes sledi vodniku in želi z njim sodelovati. Le-tako bosta lahko sledila vajam, ki se jih izvaja na poligonu.

Kaj se naučite v rally šoli

  • pozornost pri različnih premikih in na različnih pozicijah
  • vodljivost na povodcu in brez povodca (vaja poleg na levi in desni strani, z vsemi obrati, spremembami smeri in spremembami hitrosti)
  • vaja sedi in prostor na različnih pozicijah (na levi, desni strani, na mizi…)
  • vaje v različnih načinih gibanja (krogi, osmice,…)
  • vodenje na daljavo
  • učenje motorike in premagovanje različnih ovir (preskoki, gugalnica, slalom, tuneli…)
  • gibanja po parkurju
  • izvajanje vaj ob motnjah

Kako in kdaj poteka rally šola

Rally šola je sestavljena iz dveh tečajev:

  • začetni: seznanitev s pravili rally obedienca, naučimo se vseh vaj iz težavnostnega razreda RO-I.
  • nadaljevalni: utrjevanje vaj iz RO-I in priprave na izpit. Ta tečaj je namenjen vsem, ki imajo že opravljen začetni tečaj in nameravajo opravljati izpit RO-I. Če vodnik in pes izpit opravita pozitivno, se lahko udeležujeta rally tekmovanj, ki potekajo po Sloveniji in tujini.

Tečaj poteka 1x na teden v popoldanskem času. Delo se izvaja na poligonu kjer se postavi parkur z znakci. Za vsak tečaj je predvidenih 10 srečanj po 1 uro.

Rally šola poteka skozi celo leto.

Prijavi se na tečaj

Podatki o vodniku


Podatki o psu

Spol psa: moškiženski


Na kateri tečaj se prijavljate?

Opišite morebitne težave in posebnosti glede vašega psa.

Rally obedience je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane naloge.

Glede na težavnost nalog je RO razdeljen na štiri težavnostne razrede. Proga vsebuje (odvisno od ravni tekmovanja) 15 – 19 postaj z različnimi nalogami, ki jih morata opraviti pes in vodnik. V najnižjem, začetnem razredu se vaje s psom lahko izvajajo na vrvici ali brez, v višjih razredih pa se vaje izvajajo brez vrvice.

Naloge izbere sodnik izmed 72 različnih nalog, ki so določene in opisane v pravilniku, njihovo vsebino pa ustrezno ponazarjajo dogovorjeni znaki. Naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalome, gugalnice, mize in razne figure okoli stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju, vodenje na daljavo in podobno.

RO je namenjen vsem psom, rodovniškim in ne rodovniškim. Starost psa v razredu RO-I je 12 mesecev, v RO-II 14 mesecev, v RO-III 15 mesecev in v RO-IV 16 mesecev.